مدیریت ریسک

مدیریت ریسک در فارکس، ترید و سرمایه گذاری : بررسی چگونگی

۴٫۰ ۰۱ در دنیای معاملات آنلاین، افرادی کمی دوست دارند که درباره ریسک حرف بزنند. آیا باید این دسته افراد را سرزنش کرد؟ ریسک به اندازه صحبت درباره فرصت های سودآور جذاب نیست. اما ریسک و مدیریت ریسک بخش مهمی…

ادامه مطلب