قابلیت های جدید پی98 نوروز 98

قابلیت های جدید پی۹۸ و ساعت کاری جدید – آگهی شماره چهار

با نزدیکی به آغاز سال نو خورشیدی (سال ۹۸) و گذشت یک سال و سه ماه از شروع به کار سامانه پی۹۸ ضمن تبریک پیشاپیش سال نو قصد داریم تا قابلیت های جدید اضافه شده به سامانه پی۹۸ و یک…

ادامه مطلب